Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Moraviatel a.s. zpracovala mé osobní údaje pro účely, spojené s posouzením a případným přijetím mého návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, včetně případného přenosu mého telefonního čísla od stávajícího poskytovatele služeb, a že společnost Moraviatel a.s. v této souvislosti o mě z databáze SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČO 69346925, nebo případně z jiné obdobné databáze, může získat informace týkající se mé platební morálky, a že může zákonnými způsoby ověřit správnost údajů, které jsem jí sdělil.

Poskytnutí osobních údajů společnosti Moraviatel a.s. je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo požadovat informace o zpracování mých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, mám práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, to je především právo na poskytnutí vysvětlení a na odstranění závadného stavu, zejména na provedení opravy.

Beru na vědomí, že v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací se společností Moraviatel a.s. se bude nakládání s mými osobními údaji řídit touto smlouvou.